هود شومینه ای آریستون

 

هود جزیره آریستون

 

هود زیرکابینتی آریستون